feb 082018
 

Grönt-Kort-Kurs med Anki Karlsson

Välkommen till kurs
Lördag 24 februari – Måndag 26 februari 2018

Tid:
 kl. 8:30-12:00
Söndag 25/2 kl 8:30-12:00
Prov:Mån 26(2 kl 18:00-20.00
Plats:
Rappestad RK. Nya Ridhuset Cafeterian
Kostnad:
300 kr för medlemmar i Rappestad RK 600:- för övriga.
Anmälan och betalning:
Anmälan görs via sms till Charlotte Esping på 070-8538453 och betalning via swish till
123-388-02 67 eller till bg 928-1700 senast 20/2.
 Märk betalningen med Grönt kort och namn på deltagarna.

 

Grönt-kort-kurs
Ridsportförbundet har utarbetat en studieplan som ger nödvändiga kunskaper om regler och bestämmelser i samband med tävlingsridning. Den ger samtidigt information och tips i många praktiska frågor runt tävlandet Att ta ”Grönt Kort” är obligatoriskt om man vill tävla.Följande åldersgränser gäller: Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort. För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans
målsman/vuxen person.Kursen är uppdelad på tre tillfällen varav ett är provet.   

Välkommen till en givande kurs i samarbete med  Sisu

Frågor? Ring Lotta 070-853 84 53