Aktiviteter

 

Aktiviteter publiceras som nyhet på 1:a sidan eller i gästboken Men här kan du också anmäla intresse för olika aktiviteter. Notera att många aktiviteter inte är fastställda men att du gärna får anmäla intresse så att vi kan planera för aktiviteten. Du kan anmäla intresse för vilken aktivitet som helst, vill eller kan du vara handledare kan du ange det också. Kontakta styrelse@rappestad-rk.nu för information