Ridskoleavgift

 

Vi fakturerar ridskoleavgifter terminsvis och skickar hem din faktura per post.

Är du ny elev önskar vi få in personuppgifter, skicka ett mail till admin@rappestad-rk.nu eller fyll i medlemsformulär, ange ditt/elevens namn, personnummer (ååååmmdd-nnnn), telefon, adress och mailadress samt ridtid. För elever under 18 år kommer målsman faktureras.
Observera att fakturan innehåller OCR-nummer som ska anges vid betalning.
Alla som rider på vår ridskola måste också vara medlem i Rappestad Ridklubb. Det är mycket viktigt för att du ska vara försäkrad. Medlemsavgiften betalas in per kalenderår. Medlemsavgiften faktureras på separat faktura som även den skickas hem till dig. Vg se flik medlemsavgift och medlemsregistrering.
Har ni några frågor? – Maila admin@rappestad-rk.nu eller kontakta oss på de telefonnummer som finns angivet på fakturan.

För mer information se terminsinformation på ridskolans hemsida