Ridskoleavgift

 

OBS! vi fakturerar ridskoleavgifter, betala alltså inte in avgiften på BG utan vänta på den faktura du får på posten.

Med början av höstterminen 2012 har vi fakturerat ridskoleavgiften. För nya elever måste vi få in personuppgifter, skicka ett mail till admin@rappestad-rk.nu eller fyll i medlemsformulär, ange elevens namn, personnummer (ååååmmdd-nnnn), telefon, adress och mailadress samt ridtid. För elever under 18 år kommer målsman faktureras.
Observera att fakturan innehåller OCR-nummer som ska anges vid betalning. 

Har ni några kommentarer, problem, förslag eller frågor?  –  Maila admin@rappestad-rk.nu eller kontakta oss på det telefonnummer som kommer att finnas på fakturan.