Medlemsavgift

 

Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas per kalenderår, jan-dec, ej per termin. Avgiften faktureras i början på året för samtliga medlemmar.

Obs! Om du är ny elev eller medlem, eller tillkommande medlem under året , fyll i detta medlemsformulär så kommer du att få en faktura, För elever under 18 år kommer målsman faktureras.

Alternativt kan du skicka ett mail till admin@rappestad-rk.nu  och ange namn, personnummer (ååååmmdd-nnnn), telefon, adress och mailadress samt ev. ridtid.

Medlemsavgifter 2021:

Junior 250:- (är man t.o.m. det år man fyller 18)

Senior 400:-