RRK Pokalen och Klubbmästerskap

 

I och med online-resultat etc. kommer poängsättningen förändras för RRK-Pokalen.

Nya regler, åldersgrupper m.m. kommer att ses över och kommer att tas fram under vårterminen.

För frågor maila till: styrelse@rappestad-rk.nu